خدمات
مشاور حقوقی

یک مشاوره حقوقی یا به عبارت دیگر مشاور حقوقی باید به صورت کامل به تمامی قوانین و اصول حقوقی تسلط داشته باشد و دفتر مشاوره حقوقی کلیه امور حقوقی مربوط به سازمان یا شرکتها باید به انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی ، مشاوره حقوقی در تمامی زمینه های مربوط به دادگاه ها را تسلط داشته باشد و بتواند انواع لایحه و دادخواست و رای ها را تحلیل و به موکل توضیح بدهد.

مشاوره حقوقی در دنیای امروز که حقوق و قانون های زیادی وجود دارد تسلط کافی داشته باشد و بتواند براحتی به تمامی سوالات پاسخ بدهد. اگر شما دنبال این هستید که با یک مشاوره حقوقی و کاربلد صبحت کنید پیشنهاد میکنیم با مشاوران مجموعه ی شیروونی صحبت کنید.

مشاور حقوقی